top of page

ROT - AVDRAG

ROT-avdrag (Kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad) är ett förmånligt skatteavdrag. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad ger rätt till ROT-avdrag om det utförs på en bostad som du äger och bor i, eller på ditt fritidshus. Det gäller givetvis tak och fasader.

_______________

ROT-avdraget är sedan årsskiftet 2016 satt till 30 % av arbetskostnaden och avdraget får maximalt uppgå till 50 000 kronor per år, för varje person som står angiven som ägare till fastigheten. Ni kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr.

_______________

Att söka ROT-avdrag upplever många som lite krångligt. Inget att oroa sig för dock. Vi på Nowotak hjälper dig med allt. När du anlitar Nowotak, har du rätt att använda ROT-avdraget. Vi skickar in all nödvändig information till Skatteverket och tar hand om pappersarbetet. Summan dras av direkt på fakturan.

bottom of page