top of page
snöröjning, snöskottning, halkbekämpning

SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

Vi erbjuder snöröjning och halkbekämpning under vinterhalvåret, där vi ser till att allmänytor är fria från snö samt halkbekämpar ytor med sand efter kundens önskemål.

 

För dig som privatperson är snöskottning en RUT-berättigad tjänst. Vi hjälper självklart även företagare och fastighetsägare med snöskottning och halkbekämpning.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Det innebär både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa.

bottom of page